meetup020-twitter-logo-h4n_jox5_400x400

Drie maanden na de allereerste Meetup020 organiseren we de tweede editie: op 1 februari 2017 kunnen leraren en schoolleiders met elkaar in gesprek over overgangen in het onderwijs. Kom ook en deel je ervaringen, stel je vragen, leer van en met elkaar.

Opzet van de avond

Tijdens Meetup020 #2 bespreken we hoe de verschillende sectoren nu samenwerken en wat er beter kan: doorgaande leerlijnen, gezamenlijke curriculumontwikkeling, uitwisseling van leerlingen en leraren enzovoort. Er zijn vijf deelsessies die elk eerst in twee minuten door twee sprekers worden toegelicht in pitches, op basis waarvan alle aanwezigen een keuze maken. In hun deelsessie geven de sprekers nog een korte inleiding, waarna er volop gelegenheid is voor uitwisseling tussen de deelnemers. Na de deelsessies bespreken we plenair de belangrijkste bevindingen. We sluiten de avond af met een Open Space. Hierin kunnen alle aanwezigen die dat willen zelf een vraagstuk aan de orde brengen waarover ze willen sparren met de andere deelnemers van de avond. Het is handig als je hier al van tevoren over nadenkt. Wie weet maak je deze avond meteen al afspraken met collega’s van een andere school om samenwerkingsmogelijkheden nader te verkennen!

De vijf deelsessies

  • Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs in het ‘traditionele’ onderwijs
  • Vernieuwingsconcepten van geïntegreerde scholen voor basis- en voortgezet onderwijs (10-14 jaar en 0-18 jaar)
  • Van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs
  • De aansluiting van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs
  • Van voortgezet naar hoger onderwijs

Programma

18:30 Inloop
19:00 Start met welkomstwoord (stipt, dus wees echt op tijd!)
19:10 Pitches door de inleiders van de deelsessies
19:20 Iedereen kiest een deelsessie
19:30 Parallel lopende deelsessies
20:15 Gezamenlijke nabespreking
20:25 Open Space
21:00 Afsluiting

Locatie

We zijn deze avond te gast bij de openbare basisschool Leonardo da VinciNassaukade 342a, 1053 LW Amsterdam. De school is goed bereikbaar met het OV. Parkeren kan in de nabijgelegen Q-Park Europarking.locatie

Aanmelden

We willen met de Meetups kennisuitwisseling en samenwerking tussen leraren en schoolleiders in Amsterdam stimuleren. Iedereen die goed onderwijs in Amsterdam een warm hart toedraagt, is welkom. In verband met de beperkte capaciteit geven we wel voorrang aan aanmeldingen van leraren en schoolleiders. Kom je ook? Meld je dan even aan via bit.ly/Meetup020-2. Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel op de hoogte blijven? Dan kun je dat ook in het aanmeldingsformulier aangeven. 

Help mee met promotie

De kracht van Meetup020 is dat we allemaal zelf ook meedoen met het opbouwen van een netwerk. Dus wijs vrienden en collega’s op deze avond. Praat erover, stuur de link naar deze pagina door, heb het erover op social media. Gebruik op Twitter@Meetup020 en/of #Meetup020.

Advertisements