OVERZICHT SPREKERS INSPIRATIESESSIES 11 MEI 2017

Inspiratiesessies

 • Gebruik je netwerk en laat dromen voor je school uitkomen!

Jasper van Zandwijk (Directeur Openbare Daltonschool ‘t Palet)
Janneke van Trigt (Voorzitter Stichting Vrienden van ‘t Palet)

Elk schoolteam heeft dromen en wensen op het lijstje staan die goed zijn voor het onderwijs en voor de leeromgeving van de leerlingen en docenten op school. Zoals je weet draait de overheid de kraan steeds iets verder dicht en is de bijdrage vanuit het Rijk beperkt. Dit heeft tot gevolg dat scholen vaak onvoldoende middelen, kennis, kunde of tijd tot de beschikking hebben om kleine tot grote dromen te verwezenlijken. Deze situatie vraagt om creativiteit en van de nood is een deugd gemaakt… De Stichting Vrienden van ‘t Palet is opgericht met de doelstelling ‘Meer’ voor de kinderen én een goede werk- en speelomgeving op de school in samenwerking met vrienden, sponsors en vrijwilligers. De stichting heeft daarnaast een verbindende rol tussen kinderen, het team en de ouders.

Jasper en Janneke delen graag hun expertise en vertellen over de mooie initiatieven van de afgelopen jaren. Hoe kun je als school je netwerk gebruiken om dromen werkelijkheid te laten worden? Aan het einde van deze inspiratiesessie is er de mogelijkheid om met elkaar mogelijkheden voor de eigen school te bespreken.

 • Toveren, de magie van het onderwijs

Dennis Riksen (Leerkracht PO, trainer Panoramiks en Jawel )

Door alle zaken die spelen om en rond het onderwijs vergeten we soms hoe belangrijk we zijn/kunnen zijn in de basis van de ontwikkeling van een kind.

 • Expliciete directe instructie

Jits Horst (Intern Begeleider, SO Mulock Houwer )

In deze inspiratiesessie vertel ik hoe en waarom de Mulock Houwer SO cluster 4 is begonnen met de invoering van het EDI en welk effect het heeft op het gedrag van de leerlingen. Ik zal vertellen wat het EDI inhoudt en wat belangrijke aandachtspunten zijn binnen dit instructiemodel. Verder hoop ik wat inspiratie mee te kunnen geven om in je eigen les aan de slag te kunnen gaan met EDI!

 • Puberbrein

Anne-Marie van Soelen (Docent Corderius College)

De titel zegt genoeg! Anne-Marie geeft jullie een kijkje in het bijzondere brein van een puber.

Al enige jaren wordt er onderzoek gedaan naar het puberbrein en de veranderingen die het doormaakt tijdens de adolescentie. Leerkrachten ervaren dagelijks en in elk contact de effecten van de ontwikkeling van het sociale, emotionele en lerende brein. Tijdens deze sessie zoomen we in op deze 3 aspecten van het puberbrein. Aan de hand van stellingen zullen we met elkaar in gesprek gaan, met als doel vernieuwde kennis én inspiratie voor het contact met onze leerlingen. Waardoor het contact makkelijker wordt en ons vak leuker!

 • Executieve functies

Britt Kagie (Orthopedagoog, SO Mulock Houwer)

Executieve functies, de regelfuncties van het brein. Deze functies zijn nodig voor het starten, veranderen en stoppen van gedrag en zijn een belangrijke voorspeller voor schoolsucces. Tijdens deze korte workshop maak je kennis met de Executieve Functies en de invloed van Executieve Functies op het schoolse functioneren. Daarnaast zal gesproken worden over de handelingen die ingezet kunnen worden om Executieve Functies van leerlingen sterker te maken.

 • Teken je gesprek

Annemarie Laseur (Trainer teken je gesprek, RT-er, Kindercoach)

“Teken je gesprek” is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kinderen (vanaf ongeveer acht jaar), jongeren en volwassenen. De methode is ontwikkeld door Adinda de Vreede en inmiddels zijn er twee boeken verschenen, Teken je gesprek over Faalangst en Teken je gesprek over Gedrag. Tijdens deze lezing worden de uitgangspunten van de methode besproken en ingegaan op de verschillende sjablonen die zijn ontwikkeld.

“Teken je gesprek” stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Het ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en is goed te gebruiken naast bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en methodes als Kids’ Skills en Mission Possible, RET en NLP. Alhoewel de methode niet specifiek voor mensen met autisme of ADHD is ontwikkeld, blijken zij veel baat te hebben bij de visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, profiteren van deze visuele ondersteuning. De kracht van de methode is dat de tekening een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager; degene die het probleem ondervindt.

“Teken je gesprek” is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken, bijvoorbeeld:

 • faalangst, angst en piekeren
 • gedrag
 • werkhouding, motivatie en concentratie
 • pestgedrag (praten met de pester en de gepeste)
 • verdiepingsdagen

Kijk voor meer informatie op http://www.tekenjegesprek.nl

 • Leaphy project – webshop

Olivier van Beekum (Docent Corderius College)

Robotica, programmeren en computervaardigheden krijgen een steeds belangrijker aandeel in de huidige economie en maatschappij. Het onderwijssysteem is hierin nog niet up-to-date en bereid leerlingen nog onvoldoende voor op een wereld waarin robots een steeds belangrijkere rol spelen. En dat terwijl kennis van robotica juist nu voor iedere leerling in het PO en VO beschikbaar zou moeten zijn.

Met het Leaphy project willen we hier iets aan doen. Samen met mijn leerlingen en in samenwerking met de stichting Science4kids ontwierpen wij een robotwagentje dat binnen het financiële bereik ligt van iedere leerling en van iedere school.

Daarnaast is er een lessenserie opgezet waarmee bovenbouwleerlingen programmeerles kunnen geven aan basisschool leerlingen groep 7 en 8. Dit stelt leerlingen in staat Leaphy te bouwen en te programmeren.

Met het Leaphy project wordt onze gezamenlijke droom om iedere leerling in robotica te kunnen onderwijzen en zo het huidige onderwijs een duw in de goede richting te geven werkelijkheid.

 • Werken vanuit je drijfveer

Friso Mout (Trainer, Opleidingsdocent levensbeschouwing Marnix Academie, Vernieuwingsprojecten, Jeugdwerk Protestantse Kerk)

Je wilt graag een betrokken en bevlogen docent zijn. Je zet je in voor je leerlingen, werkt hard aan je lesvoorbereidingen, organisatie in de klas en didactiek. Maar daarmee verdwijnt soms jouw authentieke motivatie voor het docentschap naar de achtergrond. Leerlingen hebben echter grote behoefte aan docenten die authentiek zijn. Natuurlijk gebruik je als docent materialen en leermiddelen, maar je bent als leerkracht ook zelf je instrument. Daarom is het van belang je bewust te blijven van wie jij bent als leerkracht. Wat drijft je, wat zie je als je opdracht, wat motiveert je en waardoor wordt die motivatie gevoed? Dat zijn vragen waar je bij wordt stilgezet. Niet om ze in een half uur te beantwoorden, wel om je even wakker te schudden misschien.

Advertisements