Op 17 april organiseert MeetUp010 een bijeenkomst over een van de grote uitdagingen in ons onderwijs:

kansengelijkheid

Hoe staat het daarmee en wat kunnen we daar aan doen? Hoe kunnen we voorkomen dat de plaats waar een kind woont of de opleiding die zijn ouders hebben gevolgd bepaalt welke kansen een kind krijgt, naar welke school een kind gaat, in welke wijk een kind gaat wonen?

Kansengelijkheid of misschien toch kansenONgelijkheid?

We hebben er onze mond vol van, kansengelijkheid. “Deze kinderen scoren het beter op de Cito, die leerlingen krijgen particulier onderwijs waar ‘iedereen gelijk’ is’”. De kranten en sociale media laten zien hoe succesvol we kansenongelijkheid aanpakken. Maar is dat wel zo? Kennen we in onze nabije omgeving niet allemaal juist prangende voorbeelden van kansenONgelijkheid? Het systeem versus het kind en het is toch vaak het systeem dat vaak nog wint, helaas.

Kom op 17 april naar MeetUp010 in Verzamelgebouw ‘t Klooster op het Afrikaanderplein. Waar je kennis maakt met kansenONgelijkheid in onze Human Library. Er zijn workshops van Stefan Persaud en Mohamed Bouziane, die een scherpe blik geven op hoe zij kansengelijkheid zien. Als uitsmijter hoor je dan Jean Marie Molina in een column haar blik op kansengelijkheid geven. Zij is niet mild, zij legt de zenuw bloot. Wees gewaarschuwd!

Inhoud workshop Stefan Persaud
Stefan Persaud biedt zijn eigen perspectief op kansengelijkheid aan de deelnemers in deze workshop: “Veel mensen zien het als oneerlijk dat de ene leerling meer tijd krijgt dan de ander en zo meer ‘geholpen’ wordt…en dat het andere kind dus minder geholpen wordt en daardoor juist niet het maximale er uit haalt. Terwijl als je het bekijkt als het wegnemen van de hoeveelheid obstakels dan heb je een heel ander perspectief.”

Hij gaat met deelnemers aan het werk door hun eigen verhaal als uitgangspunt te nemen en hoe zij er vervolgens van daaruit kunnen zijn voor hun leerlingen.

Enigszins filosofisch en ook concreet en praktisch.

Inhoud workshop Mohamed Bouziane: Het verkleinen van de kloof tussen stedelijke jongeren en het onderwijs

Hoe gaan we om het het feit dat onze kinderen zich sneller lijken aan te passen dan wij kunnen bijhouden in een veld dat alsmaar groter en complexer wordt?

Mohamed wil de aanwezigen verzoeken met deze vraag in het achterhoofd deel te nemen. Waar we tijdens deze workshop een begin aan gaan maken, is het signaleren van gedrag dat (vaak) het gevolg is van gemanifesteerde kansenongelijkheid. Hoe stellen wij onszelf hierin op? Lukt het ons om het gedrag los van het kind te zien en de context van het kind centraal te (blijven) stellen? En hoe kunnen we elkaar hierin versterken?

Inhoud workshop Inge de Wolf: kansen(on)gelijkheid in het onderwijs; feiten en mogelijke oplossingen

Inge laat zien hoe groot de kansongelijkheid is en wat de trends hierin zijn. Ze presenteert hierbij ook de nieuwste gegevens over kansenongelijkheid uit de Staat van het Onderwijs van vorige week. Daarnaast gaat ze in op segregatie en het ongelijk verdeelde lerarentekort.

In het tweede deel van de workshop bespreekt Inge wat je op school kunt doen aan gelijke kansen voor leerlingen. Ze geeft hierbij ook concrete voorbeelden. Ook laat ze zien hoe ze met leraren en schoolleiders, vanuit de werkplaats onderwijskwaliteit, werkt aan gelijke kansen in het onderwijs.

Lokatie
Verzamelgebouw Het Klooster
Afrikaanderplein 7
Rotterdam

Programma
19.00 – 19.30  Inloop
19.30 – 20.00 Theatrale opening en welkom
20.00 – 20.45 Human Library in 3 rondes
20.45 – 21.30 Workshopronde
21.30 – 21.45 Afsluitende column door Jean-Marie Molina
21.45 – Borrel

Wil je hierover meedenken en meepraten meld je dan aan.

Aanmelding gesloten